International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Kalendarz imprez Vo Viet
termin nazwa imprezy miejsce organizator
31.01-01.02 2004 25-lecie Szwajcarskiej Federacji Viet Vo Dao Genewa Swiss Viet Vo Dao
V.S. Serge Pralonge
luty 2004 Miêdzynarodowe Mistrzostwa VVD na Bia³orusi Witebsk HLV Jura Sadowski
7-8.02 2004 Sta¿ krajowy Viet Vo Dao (temat: VAT) Warszawa Klub DAO
G.S. Tomasz Marsza³ek
marzec 2004 Sta¿ krajowy Viet Vo Dao do uzgodnienia V.S. Ryszard JóŸwiak
20-21.03 2004 Miêdzynarodowy sta¿ Viet Tai Chi Berlin, Niemcy VTC Deutschland
V.S. Ngo Thiet Hung
10-11.04 2004 Miêdzynarodowe Mistrzostwa Vovinam VVD Frankfurt, Niemcy Vovinam RFN
V.S. Tran Dai Chieu
30.04-8.05 2004 Sta¿ miêdzynarodowy Vo Viet z D.S. Phan Hoang Warszawa, ¯yrardów, Wo³omin, Gdañsk Viet Vo Dao Polska
V.S. Ryszard JóŸwiak
8.05 2004 Mistrzostwa Polski Vo Viet Wêgorzewo Klub BACH HO
V.S. Andrzej Gordziewicz
16-29.06 2004 Zgrupowanie w górach Sopatowiec Klub SU HUYNH
HLV Piotr Bonikowski
1-13.07 2004 Miêdzynarodowy obóz VVD (50-te urodziny Mistrza Ryszarda JóŸwiaka) Stegna, ko³o Gdañska Viet Vo Dao Polska
V.S. Ryszard JóŸwiak
12-26.07 2004 Sp³yw kajakowy Mazury Klub SU HUYNH
HLV Piotr Bonikowski
02-08.08 i 16-22.08 2004 Akademia Letnia ¯yrardów Klub SU HUYNH
HLV Piotr Bonikowski
01-12.08 2004 Obóz sportowy, Cisna (Bieszczady) Cisna Klub DAO
GS Tomasz Marszalek, HLV Bernard Kawka
wrzesieñ 2004 Festiwal Sztuk Walk im. Sylwestra Zycha Wo³omin Klub HAC HO
HLV Krzysztof Biaduñ
listopad 2004 Miêdzynarodowy Sta¿ Vo Viet z D.S. Phan Hoang Warszawa Vo Viet Quoc Te

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska