International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Kontakt
Mistrz Ryszard JóŸwiak - wszelkie sprawy organizacyjne:

e-mail: ryszard.jozwiak@pgnig.com.pl;

telefon: (22) 622 19 42, 0 695 492 656;

poczta: 00-683 Warszawa, ul. Marsza³kowska 81 m. 12;

HLV Andrzej Witowski - w sprawie strony:

e-mail: voviet@interia.pl;

telefon: 0 501 028 440.

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska